The Scandinavian Tire & Rim Organization

Frågor & Svar

Nedan finner du en kort information i olika ämnen som vi på STRO ofta får svara på. Hittar du inte svar på din fråga här kan du med fördel skicka den per mejl till STRO.

1. Hur skall jag förstå alla beteckningar på däcket?

Du hittar svar på de flesta frågorna i STRO däckskola. Övriga beteckningar hittar du i STRO databok.

2. Hur vet jag att mina vinterdäck är godkända som vinterdäck?

Transportstyrelsen definition för vinterdäck från 1 Juni 2019 är:

För att uppfylla kraven i 4 kap. 18 a § första och andra stycket trafik-förordningen (1998:1276) ska de vinterdäck som används på bilar och på släpvagnar till bilar
1. vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) enligt UN ECE-reglemente 117,
2. vara märkta med POR (Professional Off Road) enligt UN ECE-reglemente 54, eller
3. vara dubbade och uppfylla kraven i 15 §.
Vinterdäck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg, får i stället vara märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller ”Mud and Snow”

3. Får man köra med sommardäck på vintern?

Ja, det är tillåtet att köra med sommardäck under vinterhalvåret. Råder vinterväglag på den väg du färdas på eller på angränsande vägar under tiden 1 december – 31 mars måste du dock ha godkända vinterdäck.

4. Får man köra på vinterdäck på sommaren?

Ja, det är tillåtet att köra med vinterdäck på sommaren, dock inte dubbdäck där dubbarna inte avlägsnats. Däckbranschen rekommenderar inta att man kör med vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har en annan konstruktion och en mjukare gummiblandning än sommardäck. Vinterdäcken ska fungera när det är kallt och vinterväglag. Sommardäcken är säkrare när det är varmt och sommarväglag. Man får inte blanda sommar- och vinterdäck på bilen.

5. Vilka regler för mönsterdjup finns det?

Samma regler för mönsterdjup gäller för sommar- och vinterdäck. Däcken måste ha minst 1,6 mm mönsterdjup i huvudmönstret i de mittersta 75% av slitbanans bredd. Råder vinterväglag på den väg du färdas på eller på angränsande vägar under tiden 1 december – 31 mars måste du dock däcken ha 3 mm mönsterdjup.

6. Hur åldras däck? Kan jag köpa ett nytt däck som är två-tre år gammalt utan att det har försämrade egenskaper?

Nya däck som lagras rätt åldras inte nämnvärt. Däckets åldringsprocess startar först när man börjar använda det. Du kan lugnt köpa däck som är några år gamla. En undersökning av 3 år gamla vinterdäck gjord av VTI i Linköping visade att de hade lika bra egenskaper på is som nytillverkade däck. Mer information under ”Ålder” på hemsidan.

7. Är HA-oljor farliga?

Det används många typer av HA-oljor (högaromatiska oljor) i däck. 8 stycken PAH:n som kan förekomma i vissa HA-oljor är klassade märkningspliktiga av EU. Däckbranschen har successivt att fasat ut dessa oljor och däcken är helt fria från dessa PAH:n från 1 januari 2010. Mer information om HA-oljor hittar du på vår hemsida.

8. Utbyte av däck och fälgar. Vad får jag göra?

Från 1 oktober 2006 gäller nya regler för utbyte av däck och fälgar på alla bilar (<3,5 t). Dessa regler gäller både för helfordonsgodkända bilar och bilar med nationellt godkännande. Vilka regler som gäller för utbyte av däck och fälgar hittar du under ”Information” på vår hemsida.

9. Är det farligt att montera däck med rotationsriktning ”fel väg”?

Vissa däck har en pil på däcksidan som visar däckets tänkta rotationsriktning. För att nå däckets optimala egenskaper bör man montera däcket så att det rullar i den riktning tillverkaren avsett. Skulle man av någon anledning montera däcket med fel rullriktning kan man inte utnyttja däckets optimala prestanda. Att köra med fel rullriktning är inte farligt men för bästa egenskaper och resultat bör däcket monteras som tillverkaren tänkt.

10. Vilka länder har förbud eller begränsningar för dubbdäck?

Du hittar svar på frågan under rubriken ”Dubbdäcksregler” på hemsidan.

11. Vad betyder de olika beteckningar som finns på fälgar?

Du hittar svar på de flesta frågorna i STRO däckskola. Övriga beteckningar hittar du i STRO databok

Till toppen