The Scandinavian Tire & Rim Organization

Organisation

STRO – The Scandinavian Tire & Rim Organization – bildades 1960 och har sedan dess verkat för fastställande av tekniska normer inom däck-, fälg- och hjulindustrin.
De normer som utarbetats av STRO är baserade på tillämpliga internationella normer med anpassning till speciella nordiska behov.
STRO verkar också för spridning av gemensamma tekniska upplysningar angående däck och fälgar till förbrukare och massmedia.
STRO samarbetar med berörda myndigheter, bil- och fordonsindustrin samt detaljistleden inom däckindustrin.
STRO räknar inom sina led den samlade tekniska expertisen på däcksområdet i Norden.

STRO Kansli:
Operativt ansvarig: Dennis Alexis

Ordinarie ledamöter i styrelsen:
Ordförande: Jesper Sørensen – Bridgestone
Vice ordförande: Jörgen Larsson – Pirelli
Kassör: Arne Skölden – Michelin
Ledamot: Jan Strandberg Goodyear
Ledamot: Mattias Palmgren – Continental
Ledamot: Päivi Rita – Nokian Tyres
Ledamot: Vakant – Trelleborg

Hedersmedlemmar:
Halvard Nilsson
Ulf Wallin
Sten Holmberg
Per Detterman
Allan Ostrovskis
Frank G Larsen
Bernt Wahlberg
Jan Strandberg

Fasta medlemmar:

Bridgestone Europe NV/SA, Svensk Filial
Ulls väg 29A
SE-756 75  Uppsala
Sweden
Tel:+46 (0)60-14 06 00

Continental Dekk Norge AS
Breivollveigen 31
NO-0668 Oslo, Norway
Tel:+47 23377220

Goodyear Sverige AB
Magnus Ladulåsgatan 63, 5tr
PO Box 38181
SE-100 64 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 466 20 00

Michelin Nordic AB
Ringvägen 100
SE-118 60 Stockholm,
Sweden
Tel: +46 (0)8-709 07 00

Nokian Tyres plc
PL 20
FIN-37101 Nokia,
Finland
Tel: +46 (0)70-244 88 20

Pirelli Tyre Nordic AB
Kista Science Tower, Hus E, plan 5
Färögatan 33
SE-164 51 Kista
Sweden
Tel: +46 (0)8-6220850

Trelleborg Wheel System Nordic AB
Johan Kocksgatan 10
SE-231 81 Trelleborg,
Sweden
Tel: +46 (0)410 510 94

Till toppen