The Scandinavian Tire & Rim Organization

Bli medlem

KORRESPONDERANDE MEDLEM

Som korresponderande medlem räknas person, firma, bolag eller organisation som i Norden har alternativt:
a) som en huvudsaklig verksamhet försäljning av däck, fälgar, hjul eller licensgivning för särskild regummeringsteknologi.
b) som huvudsaklig verksamhet att regummera däck.
c) som huvudsaklig verksamhet försäljning av tillbehör till däck eller hjul.
d) som huvudsaklig verksamhet att arbeta med gemensamma frågor inom däck och hjul

Korresponderande medlem erhåller medlemsprotokoll och annan information.
Korresponderande medlem kan på begäran ges möjlighet att deltaga i ordinarie sammanträden.
Frågor som önskas diskuterade vid dessa möten skall vara anmälda senast tre veckor före mötet.

Varje medlem erhåller kostnadsfritt ett exemplar av databoken när ny upplaga utkommer.
Periodiciteten för revidering av databoken beslutas av styrelsen för ett år åt gången.
Serviceavgifterna till organisationen bestämmes för ett år åt gången vid organisationens sista sammanträde året före det år avgifterna gäller.

Den, som önskar bli medlem, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som tar beslut om medlemskap.
Medlemskap upphör 12 månader efter skriftlig anmälan till styrelsen.

Vill du bli korresponderande medlem i STRO, så kan du skicka in en begäran om det till info@stro.se alternativt via kontaktformuläret under ”kontakt”.

Till toppen