The Scandinavian Tire & Rim Organization

Om STRO

STRO – The Scandinavian Tire & Rim Organization – bildades 1960 och har sedan dess verkat för fastställande av tekniska normer inom däck-, fälg och hjulindustrin. De normer som utarbetats av STRO är baserade på tillämpliga internationella normer med anpassning till speciella nordiska behov.

STRO verkar också för spridning av gemensamma tekniska upplysningar angående däck och fälgar till förbrukare och massmedia.

STRO samarbetar med berörda myndigheter, bil- och fordonsindustrin samt med detaljistleden inom däckindustrin.

STRO räknar inom sina led den samlade tekniska expertisen på däcksområdet i Norden.

Till toppen