The Scandinavian Tire & Rim Organization

Balanseringsvikter

BALANSERINGSVIKTER AV BLY

Directive 2000/53/EC gällande “End of Life Vehicles” fastslog att fordon som
typgodkänns enligt 70/156/EU (helfordonsgodkända) från och med 1 juli 2003
inte får innehålla: tungmetaller (bly, kvicksilver, kadmium eller hexavalent krom)
Balanseringsvikter är inte undantagna.

Bilar som typgodkänts före ovanstående datum är tillsvidare undantagna.
Vid ett möte med TAC den 16 mars 2005 kom frågan upp vad man skall göra
med innestående lager av blyvikter. EU Kommissionen klargjorde att blyvikter
som släppt ut på marknaden (“put on the market”) före 1 juli 2005 får användas.
Därför får balanseringsvikter av bly som finns i lager fortsatt användas. Datum i
Annex II gäller bara för den dag som varan släppts ut på marknaden.
Blyvikter som är avsedda till fordon registrerade enligt Direktiv 70/156/EC och
sålts efter 1 juli 2005 får inte användas!

Till toppen