The Scandinavian Tire & Rim Organization

Lagring

ANVISNINGAR FÖR KORREKT LAGRING
* lagra inte däck nära något som alstrar ozon (elektriska motorer, svetsaggregat, batteriladdare e.t.c.).
* lagra aldrig däck ute i sol eller dåligt väder.
* undvik kontakt med kolväten, lösningsmedel eller oljor. Detta kan förstöra gummit.
* lämna aldrig vatten eller smuts kvar i däcken.

Till toppen