The Scandinavian Tire & Rim Organization

Choose language:

Vinterdäcks-listor Tunga Fordon (>3.500 kg)

NY UPPDATERING 2018-07-03

Nu är vinterdäckslistorna för tunga fordons drivaxlar uppdaterade med alla nya fabrikat och däck.
Listan är uppdelad i 3 delar, Nydäck, regummeringar samt Regummeringsmaterial.

Definitionen av vinterdäck för tunga fordon som dessa listor baseras på, är i Sverige accepterad av Transport-styrelsen och nu även av Vegdirektoratet i Norge för norska förhållanden.

Klicka här: Vinterdäck Tunga fordons Drivaxlar

STRO kommer att upphöra med publiceringen av dessa vinterdäckslistor!

STRO:s styrelse har beslutat att upphöra med publiceringen av vinterdäckslistor, de listor på däck för personbilar och tunga fordon som av respektive däcktillverkare anses uppfylla kraven på vinterdäck i svenskt och norskt reglemente.

Allt sedan de nuvarande definitionerna och kraven på vinterdäck i svenskt och norskt reglemente infördes, dvs att ett vinterdäck är ett däck som är ”särskilt framtaget för vinterkörning”, så har listorna fyllt en mycket bra funktion som konsumentinformation.

I mitten på 1990-talet när STRO vinterdäckslistor infördes fanns det ingen märkning med kvalificerande funktionstest som krav. Sedan några år tillbaka finns 3PMSF- (alptopp/ snöflinga) märkningen med funktionstest på snö som grund. Det är denna märkning och funktionstest som enligt UN ECE R117 kvalificerar ett däck för användning i ”svåra snöförhållanden”.
Utveckling av nya testmetoder kan i framtiden ge möjligheter till fler märkningar på däck och därmed tydligare information till både återförsäljare och konsumenter om vilka däck som dels uppfyller lagkraven, men också som rekommenderas för nordiska vinterförhållanden.

Allt fler länder, inte minst i Europa, inför regler angående användning av vinterdäck, och där definitionerna i UN ECE R117 ligger till grund för kraven i dessa regler.
I ljuset av allt detta så anser STRO idag att dessa listor inte längre fyller den funktion som de gjorde när de, på myndigheternas önskan, en gång infördes.
Möjligheterna och verktygen för införandet av tydligare lagstiftning finns idag, varför vi anser att borttagandet av listorna inte kommer att utgöra några problem för myndigheter, tillverkare och leverantörer att ge relevant konsumentinformation.

Ytterligare en aspekt är att ett upprätthållande av vinterdäckslistorna kan stå i konflikt med gällande konkurrenslagstiftning inom EU eller enskilda länder.

Uppdateringen och publiceringen av STRO vinterdäckslistor kommer att upphöra fr.o.m. 1 januari 2019.”

 

Till toppen