The Scandinavian Tire & Rim Organization

Nitrogenfyllning av däck

Nitrogenfyllning av däck för personbilar och lätta lastbilar.
System för att fylla däck med nitrogen (kväve) har introducerats på vår marknad och detta blir mer och mer populärt.
Nitrogen är en gas som i realiteten inte är något annat än torr luft där syret tagits bort (vanlig luft består av 78% kväve). Eftersom gasen är trög och inte lättantändlig används den ofta inom mycket speciella och krävande områden där man vill minska risken för brand eller explosion om hjulenheten överhettas. Dessa områden kan t.ex. vara flygplansdäck, däck i gruvor och transport av farligt gods. Torr nitrogen används även i racingsammanhang där minsta tryckvariation i däcken kan ha en betydande inverkan på fordonets egenskaper under extrema förhållanden.

Vid normal användning av däck behöver man inte fylla dem med nitrogen. Nitrogen kan dock minska luftförlusten i däcken något men man måste veta att det finns många andra orsaker till luftförluster där man inte har några fördelar av att fylla däcken med nitrogen. Det kan t.ex. vara olika typer av punkteringar, läckage mellan däck och fälg, läckande ventiler eller otäta fälgar.
Skulle däcktrycket bli lägre än det av fordonstillverkaren angivna måste trycket höjas till rätt tryck oavsett om det är fyllt med nitrogen eller vanlig luft. Däcktrycket skall också justeras om man ökar belastningen på däcken genom fler passagerare, tung last, drar släp eller kör med hög hastighet. Det är fel att tro att man kan sluta att kolla däcktrycken bara för att däcken är fyllda med nitrogen.

Kontrollerar man inte däcktrycket regelbundet kan det leda till permanenta skador på däcken. Kör man med rätt däcktryck kan man öka däckens livslängd (ekonomi och miljö), minska bränsleförbrukningen (ekonomi och miljö) och uppnå maximala prestanda hos däcken (trafiksäkerhet) oavsett om man använder nitrogen eller vanlig luft.
Däcktrycket skall kontrolleras regelbundet. Helst var 14:e dag och minst en gång i månaden. Gör man detta har man endast en mycket begränsad fördel av att fylla däcken med nitrogen.

Till toppen